top of page

國際漢方芳療師認證課程(總時數 150 小時)

國際漢方芳療師認證-初階

國際漢方芳療師認證 初階課程 (70小時)

單元                                 內容                                                                 時數

 

新中草藥精油

理論與實務

 

 1. 薄荷、辛夷、荊芥

 2. 羌活、當歸、川芎、玫瑰

 3. 青蒿、連翹、印蒿

 4. 生薑、沒藥、廣藿香、纈草

 5. ​砂仁、穗甘松、白連花

 6. 枳實、枳殼、香榧、降香​

15

漢方經絡

芳療實務

 

 1. 中醫五行與經絡概論

 2. 【大肺周章】肺經、大腸經

 3. 【慈悲心腸】心經、小腸經

 4. 【正合脾胃】脾經、胃經

 5. 【永伴腎膀】腎經、膀胱經

 6. 【包三包海】三焦經、心包經

 7. 【肝膽相照】肝經、膽經

 8. 【打通任督】任脈、督脈

​24

中醫概論

 

 1. 陰陽、五行、五臟六腑脈象

 2. 氣血津液

 3. 病理-病機、病因

 4. 四診-望、聞、問、切

 5. 能量辨證

 6. 治法與實作(一)

 7. 治法與實作(二)

​21

個案

 

   2例個案報告,共追蹤五週

 (第一、三、五週上課及討論)

10

國際漢方芳療師認證-高階

國際漢方芳療師認證 高階課程 (80小時)

單元                                 內容                                                                 時數

 

精油化學

與藥理學

 

 1. 基礎化學、有機化學及植物油化學概論

 2. 精油的作用機轉、能量與副作用

 3. 精油化學個論-萜烯類、醛類

 4. 精油化學個論-醇類、芳香烴

 5. 精油化學個論-酯類、酸類

 6. 精油化學個論-酮類、酚類

 7. 精油化學個論-醚類、內酯類、香豆素

25

 

※ 同NAHA高階

解剖生理學

 

 1. 解剖生理概論與淋巴免疫系統

 2. 肌肉骨骼系統

 3. 神經與內分泌系統

 4. 泌尿系統

 5. 生殖系統

 6. 血液循環系統

 7. 皮膚系統

 8. 呼吸系統

 9. 消化系統

27

常見疾病與實作

 

 1. 肌肉與骨骼

 2. 自律神經

 3. 消化

 4. 呼吸

 5. 生殖與內分泌

 6. 心血管

18

個案

 

3例個案報告,共追蹤五週

(第一、三、五週上課及討論)

10

※ 學院自2024.6.1起調整國際漢方芳療師高階課程內容,整合【漢方經絡實作】及【專題】兩門課程,改為【解剖生理學】及【常見病理與實作】,並調整高階個案時數為10小時。曾經修習過【漢方經絡實作】及【專題】兩門課程之學員將不受影響。

※若學員在該階段的完成時間距離初次參與課程超過2年,需報名國際漢方芳療學院院長的精華複習班,始得拿到該階段認證。

※欲成為國際漢方芳療授權講師,須完成初階及高階課程後,另通過大師班訓練及國際漢方芳療學院院長親自考核。

​※實際課程編排以最新課程-認證課程公告為主

bottom of page